DEN GLÖMDA UTVANDRINGEN

 

Mer än 81.000 svenskar emigrerade till Danmark under slutet av 1800-talet för att arbeta i bland annat byggbranchen och jordbruket.

The exhibition will soon be available in English

DEN GLÖMDA UTVANDRINGEN

"Nyktra, välfrejdade och i lantmannagöromål arbetsdugliga personer av båda könen behöfva ej befara atta blifva tjenstlediga".

Sådana försäkringar kunde stå i sydsvenska tidningar under sommaren 1869.

Utställningen "Den glömda utvandringen", skapad av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, berättar om de tusentals svenska arbetare som reste till Danmark och Tysland under slutet av 1800-talet. Antalet till trots är det idag en utvandring som primärt bara efterlevande till de svenskar som blev kvar i Danmark minns. Därför har den i många år varit känd som den glömda utvandringen.

HUR MÅNGA VAR DE? TJÄNSTEPIGOR STENHUGGARE
SOCKERBETSFÄLTEN TEGELBRUKSARBETARE MJÖLKNING

Har du en egen släkthistoria rörande den glömda utvandringen? Eller dagböcker, brev etc som du skulle kunna tänka dig att skänka till Svenska Emigrantinstitutets arkiv? Hör då av dig genom att klicka här. Speciellt släkthistorier rörande svenskar som arbetsvandrat och återvänt till Sverige är av stort intresse. Det går naturligtvis även bra att ställa frågor angående utställningen.

Utställningen är skapad av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö.© EmiWeb 2007-2010